Hoạt động ngoại khoá " Sách người bạn của e và gia đình - An toàn giao thông - Tặng xe đạp - Mũ bảo hiểm