10/05/20  TIN TỨC TỪ SỞ  308
Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
 10/05/20  TIN TỨC TỪ SỞ  315
Thực hiện Văn bản số 805/UBND-VX1 ngày 15/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay học sinh phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đangtiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian học sinh đang nghỉ học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thựchiện ...
 10/05/20  TIN TỨC TỪ SỞ  316
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị để triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học khi học sinh trở lại học tập sau thời gian nghỉhọc tại trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.