A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức dạy học theo chỉ thi 19 cho các trường học

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (Chỉ thị 19) và Công văn số 667/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc tổ chức dạy học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19,Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung sau:

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS.


Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (Chỉ thị 19) và Công văn số 667/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc tổ chức dạy học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19,Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục:
- Đối với Giáo dục mầm non:
+ Các trường Mầm non đã được cơ quan y tế thực hiện việc khử trùng, bàn giao bằng văn bản cho hiệu trưởng và cho phép tổ chức dạy học thì thực hiện đón trẻ của trường mình kể từ ngày 04/5/2020 theo nhu cầu của cha mẹ học sinh, phù hợp với tình hình, điều kiện của nhà trường. Nhà trường phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, nhất là nước sạch, xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn; Hướng dẫn trẻ sử dụng khẩu trang và vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch, không tổ chức các hoạt động có tập trung đông người. Việc tổ chức ăn bán trú phải xuất phát từ
nhu cầu của phụ huynh, nếu tổ chức ăn bán trú, thì nhà trường phải tham khảo ý kiến của cơ quan Y tế về độ an toàn, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác quản lý và Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vấn đề phát sinh xẩy ra.

- Đối với các trường TH, THCS, TH&THCS: Học sinh chỉ đi học 1 buổi/ngày, nhà trường có thể tổ chức dạy học nhiều ca/1 ngày để thực hiện theo Chỉ thị 19; các nội dung khác, thực hiện theo Công văn số 636/SGDĐT-CTTT ngày 24/4/2020 của Sở GD&ĐT về tổ chức dạy học sau khi học sinh trở lại trường.
2. Các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, tham mưu địa phương bổ sung cơ sở vật chất trường học, trước hết là đảm bảo mỗi trường phổ thông có tối thiểu 20 điểm rửa tay và đủ nước sạch để giáo viên, học sinh sử dụng trong thời gian ở trường. Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 163/PGDĐT ngày 24/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại học sau nghỉ phòng chống dịch Covid-19.
3. Các đ/c Lãnh đạo, chuyên viên Phòng được phân công chỉ đạo tại văn bản số 160/PC-PGDĐT ngày 23/4/2020 tiếp tục kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các nhà trường thực hiện. Hiệu trưởng các nhà trường khi có bất thường xẩy ra báo cáo về Phòng để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan