A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo niêm yết sách giáo khoa Lớp 2, năm học 2021-2022

Thông báo chọn sách Lớp 2.signed.signed.pdf

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022.signed.signed.pdf

 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LẠC

 

 
  
 

Số:   34 /TB -THCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

        Cẩm Lạc, ngày 08  tháng 6  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 2

theo chương trình GDPT 2018 được đưa vào sử dụng

trong trường tiểu học Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – Năm học 2021-2022

 

          Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/ 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục Phổ thông;

          Căn cứ Thông tư số 25/2020/ TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn SGK theo chương trình  GDPT 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

          Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021-2022;

          Căn cứ kết quả làm việc  ngày 31/5/2021 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 trường tiểu học Cẩm Lạc;

          Hiệu trưởng trường tiểu học Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên thông báo niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đưa vào sử dụng trong trường tiểu học Cẩm Lạc năm học 2021-2022 (có danh mục kèm theo).

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Trung Yên

 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LẠC

 

 
  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

ĐƯỢC LỰA CHỌN TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 34 /TB-THCL ngày 08  tháng 6 năm 2021

của Hiệu trưởng trường tiểu học Cẩm Lạc)

 

 
  

 

TT

Tên sách được lựa chọn

Tên tác giả

Thuộc bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2

Toán

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Tự nhiên và xã hội

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

4

Đạo đức

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

Giáo dục Thể chất

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

6

Mĩ thuật

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

7

Âm nhạc

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

8

Hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

9

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)

Cánh Diều

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

(Danh sách này có 09 đầu sách được chọn)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Trung Yên

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết