• Tập đọc 4: Nếu chúng mình có phép lạ
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT mônTiếng Việt Lớp 4 - GV Trường Tiểu học Cẩm Lạc
 • Nhớ lại buổi đầu đi học
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT môn Tiếng Việt lớp 3 - GV Trường Tiểu học Cẩm Lạc
 • Phép trừ trong phạm vi 6
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT môn Toán lớp 1 - GV Trường Tiểu học Cẩm Lạc
 • TN XH 3: Thân cây
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT Môn Tự nhiên Xã hội Lớp 3 - GV Tiểu Học Cẩm Lạc
 • Tập đọc: Ngưỡng cửa
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT Môn Tiếng Việt Lớp 1 - GV Tiểu Học Cẩm Lạc
 • TN -XH lớp 3: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT Môn TNXH Lớp 3 - GV Tiểu Học Cẩm Lạc
 • Học vần: oi ai
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT Môn Tiếng Việt Lớp 1 - GV Tiểu Học Cẩm Lạc
 • Thủ công lớp 1: Xé, dán hình con gà
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
  BGĐT môn thủ công lớp 1 - GV Trường Tiểu học Cẩm Lạc
 • Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 4
  | Trường Tiểu học Cẩm Lạc | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng Giáo án điện tử: GV Tiểu học Cẩm Lạc